Tot Heil Des Volks

Het schitterende werk van Vereeniging Tot Heil des Volks gaat terug tot 1855. In die tijd had Amsterdam -net als nu- twee gezichten. Het gezicht van voorspoed en rijkdom, maar op een paar honderd meter verder ook het gezicht van bittere armoede. Dominee Jan de Liefde kon deze armoede niet langer aanzien. Op een dag liep hij de Jordaan in, waar zestig mensen in één woning heel normaal was. Hij had een brood onder zijn ene arm en een Bijbel onder zijn andere. Van beiden deelde hij uit. Zo begon het werk van THDV en zo is het vandaag nog steeds.

THDV helpt ook vandaag mensen in de moeilijkste omstandigheden: mensen die gevangen zitten in mensenhandel, armoede, dakloosheid en verslaving. Dat doen ze vanuit hun diepste drijfveren en het veel van roeping. Maar hoe zorg je ervoor dat je medestanders verbindt op de thema’s die je zo belangrijk vindt? En hoe maak je keuzes in wat je wel en niet doet? Wij mochten ons buigen over de identiteit van Tot Heil des Volks.

“Het identiteitstraject heeft bij ons alles op de kop gezet. En daar waren we ook echt aan toe.”

Gert Hutten, directeur THDV

De Betekenisweek van THDV was een hele bijzondere. Dat begon al tijdens de koploperstraining waarin we samen met het team van THDV mochten nadenken over hoe God werkt in de diepste gebrokenheid van ons land. Veel van de medewerkers en vrijwilligers vertelden ons dat het werken met kwetsbare doelgroepen hun dichterbij God had gebracht dan welke preek of kerkdienst ook. Hierbij kwamen vaak de woorden terug van Jezus uit de Bijbel: ‘Wat je hebt gedaan voor de minsten onder jullie, dat heb je voor MIJ gedaan.’.

Deze woorden zijn niet zomaar woorden voor de mensen van THDV. Ze vormen hun alledaagse realiteit. Door te werken met kwetsbare mensen ontmoeten ze Jezus in hun dagelijks leven. En waar Jezus is, daar is vrijheid. Je kunt opgesloten zitten in je omstandigheden, zoals armoede, verslaving en uitbuiting, maar als je in aanraking komt met Jezus, dan kom je in aanraking met vrijheid. Dat perspectief helpt prostituees, daklozen, kinderen en zoveel anderen om uitzicht te krijgen op een leven vol hoop.

Tijdens de Betekenisweek overnachtten we bij THDV in de shelter op de wallen. Midden in hun werkgebied. Samen met de mensen van Tot Heil des Volks en vertegenwoordigers van de doelgroepen schreven we het identiteitsbewijs. De titel: Zie Jezus, Leef Vrij!

Het identiteitsbewijs heeft een grote ommekeer gebracht in het werk van THDV. En vooral ook in de manier waarop ze mensen zoals jij en ik aanspreken om op te staan tegen onrecht en op een andere manier te kijken naar mensen in gebrokenheid. Geen zielige mensen, geen losers, maar op zijn minst mensen zoals jij en ik. En als je heel goed kijkt…zie je zelfs Jezus in de kwetsbare ander.

“Ik kan zo me zo opwinden over wat we allemaal normaal vinden. Mensenhandel gebeurt in ons eigen land. Dat kan toch niet waar zijn?”

Simone Schoemaker, manager communicatie THDV

Na de Betekenisweek begon de verandering pas echt voor THDV. We hebben ons samen gebogen over de veelheid aan activiteiten die in de loop der jaren was ontstaan bij THDV. En vanuit het identiteitsbewijs bleken er sommige van die activiteiten niet meer te passen. Zoals een christelijk vakantiecentrum in Noord Nederland. Aan de andere kant werd er juist voor gekozen om andere activiteiten, zoals verslavingszorg en de strijd tegen armoede, mensenhandel en de online uitbuiting van vrouwen, veel meer aandacht te geven. Dat vergt moedige besluiten, maar het geeft focus en het gevoel van gemeenschappelijkheid in de hele organisatie.

Ook in de communicatie zijn grote wijzigingen doorgevoerd. De achterban van THDV is geen donateur meer, maar medestander. De pay-off ‘wie zie jij?’ werd geïntroduceerd en de website is vernieuwd. Met verschillende campagnes zoals de Genoegweek wordt de achterban geconfronteerd met hoe het is om van 40 euro per week rond te moeten komen. Daarnaast wordt de menselijkheid van de doelgroepen steeds duidelijker in beeld gebracht. De rauwe werkelijkheid aan de ene kant, maar ook de vreugde en saamhorigheid van het daklozenkoor ‘de Straatklinkers’ in het Kerstviering van THDV, die live wordt uitgezonden. THDV heeft zich ontwikkeld van organisatie in de luwte naar beweging op de voorgrond. Een beweging met een heldere identiteit en een duidelijk en toegankelijk Christelijk perspectief. Ieder mens doet ertoe. En juist in omstandigheden va gevangenschap en uitzichtloosheid leer je Jezus echt zien.

Meer weten over het werk van THDV, of weten hoe je kunt bijdragen aan hun werk? Kijk op www.thdv.nl