• De afgelopen jaren is er veel biodiversiteit in steden verloren gegaan. Wat Aeres Almere betreft, gaat daar in de toekomst veel aan veranderen. Te beginnen bij de stad waar ze gevestigd zijn, met hun eigen gebouw. In juni 2020 is de nieuwbouw gestart. Het pand heeft nu al de bijnaam ‘Groene Long’. Wat een mooi […]

  • De kinderopvang zoals we die vandaag de dag kennen bestaat nog niet zo lang. Wanneer je 20 jaar geleden als moeder belde om je kind aan te melden bij de opvang voor vier ochtenden in de week, werd een gesprek met je aangegaan of je het echt wel zeker wist. Tegenwoordig is het meer regel […]