Bakker Hilvers

Roep in Arnhem en omstreken ‘Bakker Hilvers’ en iedereen zal in eerste instantie zeggen ‘Arnhemse meisjes’. Dat is een lekkernij van de familiebakkerij dat al meer dan 250 jaar een geheim recept heeft en zeer in de smaak valt bij de inwoners van Arnhem en omstreken. Dat recept is terecht een geheim, maar wie is Bakker Hilvers? Dat wilden we weten. Het is een enthousiaste familieonderneming van bakkers die het vak van vader op zoon door hebben gegeven met als resultaat: meer dan 16 winkels, 2 bakkerijen, een chocolaterie en meer dan 150 medewerkers. Zo voorziet de familie Hilvers dag in dag uit voor brood op de plank in vele huishoudens.

Bedrijfsopvolging als start voor een identiteitstraject

Het is niet vanzelfsprekend dat een volgende generatie in de familieonderneming wil stappen. Ook bij de familie Hilvers was dit de aanleiding voor bezinning op de toekomst van de bakkerij. Vader André had zijn zonen Wouter, Jeroen en Bas de vraag voorgelegd wat zij wilden. De drie jongens zijn allen midden twintigers. In het identiteitstraject hebben we verkend welke dromen en idealen de drie broers hadden, maar ook hoe hun vader kijkt naar opvolging en hoe een eventuele opvolging dan gestalte zou moeten krijgen. Alles lag nog open. Alhoewel …

En de medewerkers en de klanten dan?

We hebben ervoor gekozen eerst de identiteit van de onderneming te onderzoeken vanuit het perspectief van de medewerkers en klanten. Dat betekende veel gesprekken met de bakkers, met de banketbakkers en op avonden met alle medewerkers in de grote bakkerij. We werden vanzelfsprekend overladen met de trots van de medewerkers: Arnhemse meisjes en allerlei soorten brood. Daarnaast hebben we spontaan – tijdens vele kopjes koffie – in de winkels gesprekken gevoerd met klanten.

Een grote familie

Het was glashelder, zonder expliciet te hoeven doorvragen. Zowel de medewerkers als de klanten gaven aan dat zij zich betrokken voelden bij de familie Hilvers. Ja, zich zelfs een beetje onderdeel voelden van de familie. Medewerkers gaven aan dat zij soms een kans kregen die zij nergens anders op de arbeidsmarkt kregen. We spraken ook medewerkers die al meer dan 30 jaar bij de bakkerij werken omdat zij zich onderdeel van de familie voelen. Bij klanten hadden we de hypothese dat zij in eerste instantie kwamen voor de kwaliteit van het product. Maar vrijwel iedere klant zei dat de medewerkers en de familie net zo belangrijk waren als het product.

Ik koop altijd extra brood voor mijn dochter in Amsterdam, de kunst van het delen

Deze quote van een klant trof ons in die zin dat het staat voor wat de familie ook heel belangrijk vindt. Namelijk het delen van wat je hebt. Zij leren feitelijk aan hun klanten dat delen je leven verrijkt. Zijzelf doen dat door in eerste instantie voor medewerkers een extended familie te zijn, dat zeer gewaardeerd wordt door de medewerkers. Het uitdelen is een belangrijke waarde voor de familie. Zij bakken extra brood waardoor zij dagelijks de voedselbanken voorzien van vers brood.

Ja, dat is wie we zijn en wat we willen!

Uiteraard waren de drie broers niet weg te slaan bij alle interviews. Nauwlettend volgden zij de uitspraken van medewerkers en van klanten. Het heeft hun gedachten gevormd over of en zo ja hoe zij zelf de bakkerij zouden willen leiden. Maar ook de ouders en de huidige leiding van de bakkerij konden hun mening vormen.

De drie broers hebben daarover uitvoerig met elkaar gesproken en op enig moment kwamen zij met de uitspraak: Ja, dit is wie wij zijn als personen maar ook als Bakkerij en we stappen in! Met ons drieën. Ook de partners van de broers waren akkoord.

Manifest als identiteitsbewijs

We hebben het identiteitsbewijs geschreven in de vorm van een manifest met 5 punten en dat gedeeld met de het gehele gezin Hilvers. Want er was nog iets dat ons opviel en dat is dat de familie zich sterk verbonden weet in hun liefde voor Jezus. Dat is ook als eerste punt in het manifest teruggekomen; dat zij hun werk doen uit liefde voor Jezus en daarom ook graag willen uitdelen van hetgeen zijzelf hebben ontvangen. Klik hier voor het manifest. De hele familie heeft het manifest ondertekend en het hangt nu in elke winkel en in de bakkerijen. De verbindende pay-off die de punten van het manifest verbindt is: ‘Hilvers, het brood dat je deelt’.

Zie het filmpje hiernaast.

Erkenning van vakgenoten en medewerkers

De drie broers worden door de medewerkers op handen gedragen, tot groot plezier van vader en moeder André en Mieke die overigens ook nog jaren vol aan de bak mee hopen te werken. De broers krijgen van hun vader een opleiding in de praktijk en hebben inmiddels zelfstandig winkels onder hun hoede en delen van de bakkerij. Wat wij bijzonder vinden is dat de familie Hilvers wordt benaderd door vakgenoten die willen stoppen en hun onderneming eigenlijk alleen aan de familie wil overdoen juist vanwege de identiteit en familiewaarden. Daarmee groeit Bakker Hilvers onverwacht hard. Tegelijkertijd wordt dit ondersteund door de medewerkers die het manifest van harte uitdragen.

Hilvers Social

Het identiteitstraject heeft ook een versnelling gebracht in de droom van Wilma (zus van vader André) die ook in het familiebedrijf werkte. Zij stuurde de winkels aan, maar heeft een groot hart voor de kwetsbare medemens. Vanuit het manifest is een label opgericht: Hilvers Social, en dat betekent dat er een speciale winkel in het hartje van Arnhem is waar medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werken en waar Wilma hen dagelijks begeleidt. Zij helpt mee deze mensen te ontwikkelen zodat zij waar mogelijk kunnen doorstromen. Iedere keer als we Wilma daarover spreken zien we haar stralen …

De kracht van identiteit

Deze casus heeft ons veel geleerd over de kracht van een identiteit. Het bindt samen, het brengt het beste in mensen naar boven, het maakt dat je ongemakkelijke keuzes niet uit de weg gaat, je bent in staat om anderen te inspireren tot in dit geval ‘delen van wat je hebt’, dat je invloed op het leven van mensen groot kan zijn met kleine dingen.

Kijk voor meer informatie op https://bakkerhilvers.nl, of nog beter: ga langs bij een van de vestigingen en proef de identiteit!