> Methoden & Tools

Natuurlijk wil je ook zelf aan de slag met jullie identiteit. We hebben daarvoor een aantal instrumenten voor je klaar waarmee je je hart kunt ophalen. We gebruiken deze zelf ook.

> Methoden

Finishfoto

Weten je echt scherp waar je als organisatie naartoe werkt? En zo ja, is het een collectief verlangen? Is dit een wenkend perspectief voor jou en je collega’s, of ook voor je klanten en andere medestanders? We gunnen jouw organisatieren scherpe finishfoto. Een beeldend perspectief van de toekomst. Dat kan simpel, bijvoorbeeld ‘een dag uit leven van je belangrijkste klant’ over 10 jaar tot aan grote maatschappelijke veranderingen waaraan je je wilt verbinden.

Het is echt mooi om te zien hoe een finishfoto aantrekkelijk werkt voor klanten en medewerkers.

De enige voorwaarde is dat je even buiten de huidige bestaande kaders moet gaan denken. Iets creëren wat er nu nog niet is.

Vliegwiel van Identiteit

Wil je een complete en samenhangende strategie ontwikkelen? Wil je een scan om te zien waar de belangrijkste prioriteiten liggen? Het Vliegwiel van Identiteit helpt je om te zien op welke gebieden je al helemaal in lijn met jullie identiteit handelt en waar je juist mee aan de slag moet. Het geeft de external branding van je organisatie de juiste input en verbindt het met internal branding. Het verbindt klanten en medewerkers op het collectieve doel. En het zorgt ervoor dat je niet vergeet om je identiteit en merkbelofte te voeden. Want alles wat je niet voedt, dat dooft uit. Ook een identiteit. Dus lees hier meer over het Vliegwiel van Identiteit en ga gauw aan de slag.

Adoptietheorie

Wat zorgt ervoor dat een identiteit echt wordt omarmd en doorleefd? Welke stadia doorlopen de medewerkers en de klanten dan? Is dat voor jou ook nog een beetje een black box? Dat was -alle goede bedoelingen ten spijt- het voor ons wel.

Wouter heeft toen hij afstudeerde aan de Universiteit Twente de adoptietheorie van Rogers vertaald naar het adoptieproces van een identiteit. Dat heeft onze visie op het verinnerlijken van een identiteit radicaal veranderd. We kregen antwoorden op vragen als: “Tegen welke blokkades lopen medewerkers aan om de identiteit te verinnerlijken?” We kregen inzicht in de verschillende stadia die medewerkers persoonlijk en de organisatie als geheel doorlopen. Door adoptieftheorie toe te passen, is voor ons een deur opengegaan naar het begrijpen van medewerkers en wat zij nodig hebben om een identiteit te kunnen adopteren. Wil je ook inzicht in wat er in jouw organisatie gebeurt en wat er nodig is voor jouw collega’s?

Framing

Vertel eens, hoe kijk je naar jezelf? Of hoe kijk je naar een ander? Of hoe kijk je naar de wereld? Kun je daar antwoord op geven? Hoe kijkt jouw collega naar jou? Of hoe kijkt jouw collega naar de klant of naar zijn eigen werk?

Het antwoord op deze vragen zijn ‘frames’: beelden die je hebt van en persoon of een onderwerp. En frames bepalen in hoge mate hoe je een identiteit succesvol kunt implementeren. Als je je organisatie bijvoorbeeld ziet als moeilijk veranderbaar, dan zul je waarschijnlijk mindere geloven in het ambitieus neerzetten van een krachtige identiteit.

Het mooie van frames is dat je ze kunt inventariseren en ook kunt veranderen. Daarom helpen we je graag om de frames in jouw organisatie op tafel te krijgen.

> Tools

Scans

Wil je snel inzicht in de kracht van identiteit van jouw organisatie? Wil je weten of jouw imago overeenkomt met je identiteit? Wil je weten waar verborgen kracht zit in je organisatie? Wil je weten in welke mate de medewerkers de identiteit hebben verinnerlijkt? Wil je weten welke medewerkers tegen welke blokkades aanlopen en wat ervoor nodig is om deze weg te nemen? We hebben standaardscans alsook maatwerkscans. Laat ons weten of er iets voor je bij zit en we zullen je helpen deze in te zetten:

  • De QuickScan van de identiteit (hoe medewerkers in de huidige identiteit staan)
  • De identiteitsscan (huidige en gewenste identiteit door medewerkers, klanten en bestuur)
  • Adoptiescan (mate van adoptie van identiteit, blokkades en slimme interventies)
  • Framingscan (beelden van medewerkers en klanten op hun rol en betekenis van de nieuwe identiteit)
  • Monitoringsscan (de mate waarin de identiteit effecten heeft op alle onderdelen van de bedrijfsvoering)

Communicatie-App

Wil je zelf alles kunnen volgen tijdens een identiteitstraject? Wil je weten wat klanten hebben gezegd in de Betekenisweek? Wil je weten wat er uit de survey onder de medewerkers is gekomen? Dat kan!

Het ontdekken en verankeren van een identiteit is een proces dat je als medewerker mee wilt maken. Je wilt weten wat klanten, collega’s en andere stakeholders hebben gezegd, je wilt weten wat de volgende stappen in het proces zijn.

Daarom hebben we een app ontwikkeld waarmee je voortdurend op de hoogte bent over de laatste ontwikkelingen en ook zelf inhoud kunt aanleveren. Zo zorgt de app niet alleen voor een mooie uitkomst, maar ook voor een inspirerende reis waarin je echt aan boord bent.

E-Learning

Wat gaan we doen nu het identiteitsbewijs klaar is? Wat kunnen we het beste als eerste doen? Wat adviseren jullie ons? Deze vragen komen ALTIJD op wanneer het identiteitsbewijs gereed is. Wil je het echt laten landen in de harten en hoofden van de medewerkers? Dan is het goed om eens te kijken naar wat er in de afgelopen jaren is ontwikkeld en goed werkt: vertellen én luisteren tegelijkertijd! Geen blauwdruk ‘uitrollen’, maar stapsgewijs e-learning ontwikkelen en daarmee direct de adoptie meten en weer nieuwe elementen aan de e-learning toevoegen. Natuurlijk hebben we standaardelementen voor je in deze e-learning over het toepassen van de identiteit, maar ook maatwerk voor jouw eigen organisatie. En het werkt, want medewerkers kunnen aan de slag met de dagelijkse vragen en merken dat hun input weer is verwerkt in de opeenvolgende modulen.

Podcasts

Ontdek onze podcasts