Identiteit Waarmaken Cultuur & Strategie

Nu de identiteit van jullie organisatie scherp is wil je het ook waarmaken. Jullie ambities in het identiteitsbewijs vragen om aangepakt te worden. Echte pure identiteitsgedreven organisaties zijn zij die voortdurend bouwen aan hun dromen en zich niet laten afleiden door omstandigheden. Die het identiteitsbewijs als uitgangspunt nemen voor al hun handelen. Van werving van nieuwe medewerkers, productontwikkeling, leiderschap tot marketingcommunicatie. Maar hoe doe je dat? Waar begin je dan? Wat eerst en wat later? Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers en klanten zich gaan verbinden aan het identiteitsbewijs?

Strategisch cultuur- & marketingplan

Samen vertalen we het identiteitsbewijs naar een uniek strategisch cultuur- en ontwikkelplan. Dit plan baseren we enerzijds op de cultuur (hoe ondersteunen we medewerkers om zich de identiteit helemaal eigen te maken en eruit te leven) en anderzijds op de externe marketing (hoe maken we van klanten liefhebbers van onze merkidentiteit). Dit plan omvat alle strategische keuzes van jullie organisatie.

Buiten winnen is binnen beginnen … Vandaar dat we altijd zo snel mogelijk willen starten met een interne campagne. Living the brand. Daarmee helpen we een krachtige cultuur bouwen die de identiteit in al haar vezels gaat ademen. Parallel daaraan stellen we een strategisch marketingplan en routekaart op als het gaat om positionering, dienstverlening, producten en marketingcommunicatie. Door het gebruik van het Vliegwiel van Identiteit zorgen we ervoor dat het én compleet én samenhangend is. Dat doen we tijdens de designweek.

De Designweek

In de designweek bouwen we samen met jullie -en het liefst ook samen met de belangrijkste externe stakeholders- het strategisch cultuur- en marketingplan. In de designweek werken we aan de interne campagne, leren we jullie valkuilen van implementatie te omzeilen en ontwikkelen we waar nodig nieuwe diensten. In de designweek komen strategische kansen en opties op tafel te liggen die bijdragen aan het waarmaken van de gewenste identiteit. Zo zal het HRM-beleid in lijn gebracht moeten worden met de identiteit, maar ook de aankleding van het gebouw, de diensten en producten. Vaak zijn er ook zaken waarmee je gaat stoppen omdat ze niet meer bijdragen aan de identiteit. Tot slot helpen we je om prioriteiten te stellen: wat is er eerst nodig, wat kan later en welke interventies zijn cruciaal? Aan het einde van deze designweek leggen we samen de plannen voor aan jullie belangrijkste betrokkenen. Zij kunnen jullie spiegelen. Dat kan soms spannend zijn, maar het is altijd uiterst waardevol en heeft organisaties vaak behoed voor verkeerde keuzes.

Het programma voor de designweek stellen we samen met jullie vast. Hiernaast zie je een voorbeeld.

 

Programma (voorbeeld)

Maandag
> Doelstellingen en Vliegwielscan
> Finishfoto opstellen

Dinsdag
> Belangrijkste strategische doelstellingen
> Eerste concept cultuur- en marketingplan

Woensdag
> Omwerken doelstellingen naar projecten
> Projectscope afbakenen

Donderdag
> Confrontatie met stakeholders: pitch projecten en aanscherping
> Aanpassing cultuur- en marketingplan
> Operationaliseren naar meetbare indicatoren

Vrijdag
> Werkafspraken en feestje vieren

Projectorganisatie

De designweek leidt tot een aantal -strategische- speerpunten waarmee je als organisatie aan de slag gaat. Bijvoorbeeld externe communicatie of het vernieuwen van je dienstenaanbod. Voor zulke speerpunten gaan we aan de slag in een projectorganisatie. Met een beperkte doorlooptijd en heldere acties en mijlpalen kunnen de projectleiders aan de slag om zo effectief mogelijk hun speerpunten uit te werken en gestalte te geven.

> Identiteit Waarmaken: trainingen & Workshops

In Company leergang Chief Identity Officer

Natuurlijk ondersteunen we jullie graag. Maar nog veel liever zien we dat je zelf duurzaam aan de slag kunt met het verankeren van je identiteit. Daarom hebben we de CIO-leergang ontwikkeld: Chief Identity Officer. In een leertraject bestaand uit 5 modules bouwen we een team dat zelf aan de slag kan met de belangrijkste modellen en methoden die we de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld. Aan de hand van inspirerende cases en door een persoonlijk identiteitsbewijs op te stellen brengen we werken met identiteit heel dichtbij. Zo zorgen we ervoor dat jullie als organisatie zelf zijn toegerust om de identiteit waar te maken.

Positionering

Identiteitsmarketing betekent uitgaan van eigen kracht. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie een heldere unieke positie inneemt ten opzichte van andere aanbieders? Hoe kun je ontstijgen aan de markt waarin jouw organisatie zich beweegt en echt een beweging neerzetten waar de hele markt naar kijkt? Dat heeft alles te maken met strategisch positioneren. In een workshop nemen we je mee in inspirerende cases en gaan we samen aan de slag om de unieke positionering van je organisatie gestalte te geven. Ook kijken we samen naar de (marketing)strategie die daar bij past. Als dat nodig is kunnen we deze workshop uitbreiden met een serie workshops waarbij we toewerken naar een strategisch marketingplan.

Serviceconcepten

Werken vanuit een scherpe identiteit heeft consequenties voor je dienstenportfolio: het ontwikkelen van een set diensten die helemaal past bij de belofte die je doet. Dit beperkt zich niet tot je klanten. Ook interne diensten verdienen het om maximaal aan te sluiten bij je identiteit. Denk aan de opleidingen die je aanbiedt aan je medewerkers, maar ook de inrichting van je gebouw en zoveel meer. In een interactieve workshop gaan we serviceconcepten ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld met de CPO-methode (creatief product ontwikkelen), waarbij we de creativiteit van de deelnemers helemaal op scherp zetten!

Podcasts

Ontdek onze podcasts