Identiteit Ontdekken Beschrijven & Verbeelden

Wat is het bestaansrecht van jouw organisatie? Wat maakt dat je werk er echt toe doet? Bij de Betekenisfabriek ontdekken we wat je unieke bestaansrecht is. Door te kijken naar de diepste drijfveren van jullie mensen en die om te zetten in een schitterend, richtinggevend identiteitsbewijs. En we helpen je dat identiteitsbewijs helemaal waar te maken.

Een eigen identiteitsbewijs voor jouw organisatie

Wat bindt en onderscheid ons? Het identiteitsbewijs beschrijft aan de hand van 7 vragen het unieke bestaansrecht van je organisatie. In woord en beeld krijg je voor de komende 10-15 jaar een houvast en een wenkend perspectief. In de tijd van één week -de betekenisweek- stellen we zo’n identiteitsbewijs samen met jullie op.

De Betekenisweek

De betekenisweek vormt de kern van het ontdekken van je identiteit. In een week tijd spreken we alle doelgroepen van je organisatie: medewerkers, doelgroepen, toezichthouders en alle andere mensen die vanuit hun eigen perspectief een waardevolle visie hebben op jullie organisatie. Door middel van panelgesprekken -op locatie of online- krijgen we inzicht in het unieke bestaansrecht van jullie organisatie. In de tweede helft van de week gaan we samen met de kwartiermakersgroep aan het schrijven: aan de hand van de 7 vragen van het identiteitsbewijs brengen we jullie unieke bestaansrecht en ontwikkelperspectief onder woorden.

Programma

Vooraf
> Voorbespreking directie / MT
> Digitale vragenlijst aan medewerkers en stakeholders
> Kwartiermakerstraining

Maandag
> Interviews directie / MT
> Interviews medewerkers

Dinsdag
> Interviews klanten en andere stakeholders
> Wrap up met kwartiermakers

Woensdag
> Uitwerking eerste opbrengst
> Scenario’s maken voor positionering en ambitieniveaus

Donderdag
> Sessie met kwartiermakers en directie over scenario’s en ambitieniveau
> Pubquiz met alle medewerkers over de uitkomsten van de vragenlijst

Vrijdag
>Presentatie identiteitsbewijs en verrijkingssessie

> Betekenisweek: trainingen & Workshops

Kwartiermakerstraining

Als kwartiermaker heb je een sleutelrol tijdens de betekenisweek: samen met een groep van ongeveer 8 collega’s vorm je de ogen en oren bij alle gesprekken die we voeren en na afloop verwonder je je met ons over alles wat je gehoord hebt en wat wat jou betreft in het identiteitsbewijs terecht moet komen.

In een speciaal ontwikkelde kwartiermakerstraining, een paar weken voorafgaand aan de betekenisweek, zorgen we ervoor dat je bekend wordt met onze modellen en aanpak, maar ook met de structuur van het identiteitsbewijs, zodat je optimaal bent voorbereid.

Verrijkingssessie de pubquiz

Tijdens een betekenisweek gonst het onder je collega’s: ‘wat zou eruit komen?’ Het is daarom erg belangrijk om meteen de uitkomsten met elkaar te delen. We doen dit door middel van een verrijkingssessie met het gehele team op locatie of online, doorgaans op de maandag na de betekenisweek. We delen de uitkomsten in het concept-identiteitsbewijs en geven een samenvatting van opvallende quotes uit de betekenisweek. Maar we gaan ook meteen aan de slag met de toekomst: wat betekent dit identiteitsbewijs bijvoorbeeld voor jullie positionering? Of: kun je nieuwe doelgroepen bedenken die helemaal passen bij dit identiteitsbewijs? Kortom: we proeven met elkaar aan het perspectief dat je identiteitsbewijs biedt.

Identiteitsbewijs! En nu?

Yes! Je identiteitsbewijs is klaar! Tijd om met elkaar te doordenken waar je de prioriteiten voor de komende tijd legt. Aan de hand van het identiteitsbewijs en de uitkomsten van de verrijkingssessie gaan we daarom met een kleine groep van maximaal 10 mensen aan de slag: welke doelen verbind je aan de uitkomsten van je identiteit? Wat heb je nodig om die doelen te realiseren? En hoe zorg je ervoor dat je hele organisatie er gemotiveerd en toegerust mee aan de slag kan? In deze bijeenkomst helpen we je om deze vragen goed te beantwoorden. We vertellen je hoe andere organisaties dit aanpakken en nemen je mee in bijvoorbeeld ons vliegwiel van identiteit; een model dat je helpt om je identiteit duurzaam te verankeren.

Podcasts

Ontdek onze podcasts