Identiteit Innoveren Dashboard & merkbouw

Hoe meet je de harde maar vooral ook de zachte waarden van het identiteitsbewijs? Is dat mogelijk? En is dat noodzakelijk? Ja, is ons ondubbelzinnige antwoord. Want wil je niet weten welke fasen een medewerker en een klant doorlopen om zich de identiteit eigen te maken? En tegen welke blokkades zij aan zullen lopen? En wat zijn dan de interventies om bij te sturen en te innoveren? Wij zien te vaak dat deze stap wordt overgeslagen waardoor de gerichte voeding van het merk en de merkidentiteit langzaam uitdooft. Dat bracht ons ertoe om je te helpen een sturingsdashboard te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de identiteitsontwikkeling van jullie organisatie en klanten.

Identiteitsdashboard & merkbouw

Samen vertalen we in één week -de dashboard week- het identiteitsbewijs naar sturingsvariabelen. We benoemen scherp de variabelen die bepalen wanneer je geslaagd bent, in welke mate je de onbenutte kracht van de organisatie als geheel en de medewerkers individueel hebt aangesproken en in welke mate klanten liefhebbers zijn geworden; om maar een paar zaken te noemen.

Uiteraard zijn daar harde indicatoren aan de orde, maar zeker ook de ‘zachte’ factoren. We verwerken deze variabelen in een identiteitdashboard zodat je kunt sturen op de voortgang van de identiteitsontwikkeling. We zetten daarvoor verschillende instrumenten in zoals de ‘adoptiescan’ die per medewerker, per afdeling en voor de organisatie als geheel het eigen maken van de identiteit in beeld brengt. We zorgen daarbij voor aansluiting bij de door jullie gebruikte managementinformatiesystemen.

De Dashboardweek

Een dashboard meet niet alleen, maar geeft je ook heel gericht advies voor innovaties en interventies zodat je heel gericht kunt doen wat nodig is. Zo bouw je systematisch aan de kracht van het merk waar jullie organisatie voor staat. Dit alles doen we in één week.

Het programma voor de business intelligence week stellen we samen met jullie vast. Hiernaast zie je een voorbeeld.

 

Programma (voorbeeld)

Maandag
> Formuleren van resultaatgebieden
> Vaststellen van prestatie-indicatoren

Dinsdag
> Bouwen van een identiteitsdashboard
> Vaststellen meetmethoden

Woensdag
> Aansluiting maken met bestaande meetsystemen
> De kunst van innovaties en het gebruik van scans

Donderdag
> Confrontatie met stakeholders: pitch dashboard
> Aanpassing sturingsvariabelen
> Proefopstelling met medewerkers en klanten

Vrijdag
> Werkafspraken en feestje vieren

Adoptiescan

Adoptie? Wat heeft dat te maken met identiteit? Alles. Met adoptie bedoelen we het scheppen van de voorwaarden zodat iedere medewerker met de identiteit aan de slag kan. Daarvoor maken we gebruik van de digitale adoptiescan waarmee we de 5 adoptiefactoren in beeld brengen. Zo zien we bijvoorbeeld of we moeten werken aan een gezamenlijk gevoel van urgentie, of dat we het team beter kunnen ondersteunen met het toepasbaar maken van de identiteit in de eigen werkpraktijk. We adviseren organisaties om 2 keer per jaar een adoptiescan in te zetten om zo een actueel beeld te hebben van de ondersteuning die teamleden kunnen gebruiken om de identiteit waar te maken.

> Identiteit Innoveren: trainingen & Workshops

Auditweek

Je kunt niet ontwikkelen zonder zo nu en dan achterom te kijken. Daarom raden we onze opdrachtgevers aan om 2x per jaar een moment van reflectie te hebben: hoe hebben we ons ontwikkelden het waarmaken van onze identiteit? Zijn onze medewerkers in positie om de identiteit waar te maken? Wat hebben we nodig om het waarmaken van onze identiteit te versnellen?

Samen met je organisatie bereiden we een auditweek voor. In deze week brengen we in beeld hoe je indicatoren zich de afgelopen tijd ontwikkeld hebben, maar we maken ook een adoptiescan en we voeren een aantal gesprekken om samen te beoordelen waar er potentie zit om je identiteit meer en meer gestalte te geven. Je kunt ons inzetten als externe auditor, maar we kunnen je ook helpen om zelf een interne auditsystematiek te ontwikkelen.

Podcasts

Ontdek onze podcasts