Bonhoeffer College

Het Bonhoeffer College als vormingsinstituut

Het Bonhoeffer College (praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo) is een school voor voortgezet onderwijs met 4.200 leerlingen. Dat is de helft van alle kinderen van de stad Enschede. Dagelijks geven de meer dan 450 medewerkers hun beste kunnen aan de leerlingen. Ze genieten ervan om samen met de leerlingen te bouwen aan de toekomst van jonge mensen. Daarnaast zijn medewerkers deelgenoot van de hoogte- en dieptepunten in het leven van leerlingen. Ze dagen leerlingen uit om hun passies en talenten te ontdekken en vormen hen als volwaardige burgers die toegerust zijn om hun toekomst in te gaan.

Knijp me even in de arm … dagelijkse impact op meer dan 4.000 kinderen?

Tijdens het identiteitstraject viel ons wat bijzonders op. We spraken ouders, leerkrachten, leerlingen, het bedrijfsleven, het basisonderwijs en we bezochten de 5 verschillende locaties in de stad. Uit de gesprekken en de analyses bleek dat meer dan 70% van alle leerlingen na schooltijd in de stad en regio blijft wonen!

Toen we ons dat realiseerden beseften we direct de belangrijkste betekenis van het Bonhoeffer College: zij vormen mede de toekomstige burgers van de stad Enschede … Denk je dat eens in: wat betekent het om dagelijks 4.200 kinderen onder je hoede te hebben in een bijzonder vormbare periode tussen 12-18 jaar, en dat gedurende 6-8 uur per dag? Dat gaf richting voor de identiteit en de belofte van het Bonhoeffer College. De kern van de identiteit ging over het ‘kleuren van de stad’ voor de toekomst van deze jonge mensen die de medewerkers elke dag voor zich hadden zitten. Dat veranderde radicaal de betekenis van hun werk.

“Ik kan het me nog goed herinneren: ik zag inderdaad de enorme potentie die we hebben voor deze generatie. Dat liet me niet meer los.”

Jan van Schilt, directeur

Wauw! Ontdek de kracht van identiteit en identificatie

Wat er toen gebeurde heeft ons verbaasd. Anderen -buiten het Bonhoeffer College- identificeerden zich met het gedachtegoed. De gemeente Enschede kwam uit zichzelf om samen te werken op het terrein van jeugdbeleid. En stelde daar een substantieel bedrag voor beschikbaar. De scholen voor primair onderwijs wilden graag aansluiten en ook het bedrijfsleven onderschreef het concept. En wat de te denken van ouders. Hun rol veranderde van consument van de school naar medebouwer van het ideaal van het Bonhoeffer College. Het streven naar een diploma voor elke leerling is niet losgelaten, maar is niet langer een doel op zichzelf. Het is een mijlpaal in het gezamenlijk bouwen aan de toekomst van de jongeren en de stad.

Identificatie op het vraagstuk: een enorme transitie

We hebben gezien dat het Bonhoeffer College tijdens dit identiteitstraject koos voor het oplossen van een vraagstuk (van de toekomst van de jongeren gekoppeld aan de stad) en dat anderen zich identificeerden met dit vraagstuk. Daarmee maakte het Bonhoeffer College de transitie van een op zichzelf gerichte identiteit (kijk zo doen wij de dingen) naar bijna een beweging met de vraag: “Help ons mee de stad te bouwen.” Dat verenigde medewerkers, leerlingen, ouders en andere partijen op hetzelfde doel. Dat was mooi om te zien!

Gevolgen voor de organisatie: flow én het piept en kraakt een beetje

Na de betekenisweek en de herpositionering van het Bonhoeffer College werd direct duidelijk dat dit gevolgen had voor de inrichting van het onderwijsprogramma, de begeleiding van leerlingen en de rol van bijvoorbeeld de ouders. Dat gaf de medewerkers de mogelijkheid om vanuit de nieuwe identiteit steeds weer nieuwe onderwijsconcepten en uitingen te ontwikkelen die bijdragen aan de nieuwe belofte van het Bonhoeffer College. Het gaf ook de verschillende vestigingen de mogelijkheid er hun unieke eigenheid aan te geven en wat zij daarmee bijdragen aan de collectieve belofte voor de toekomst van de stad. We zagen medewerkers opstaan die het voor zich zagen en anderen -die nog in het gebruikelijk denkframe zaten van vakdocent- enthousiasmeerden.