Travers Welzijn

De toekomst van Zwolle

Zwolle is een bloeiende stad met ruim 130.000 inwoners. Zwolle kent vele gezichten. Van een historische binnenstad, echte volkswijken, tot compleet nieuwe wijken waar nieuwe kleine samenlevingen worden gebouwd. En Zwolle heeft nog ambities: zij wil doorgroeien tot de vierde economische regio van Nederland met een groei van nog tienduizenden nieuwe inwoners.

Maar waar zit het cement tussen alle bevolkingsgroepen? Wie kent de stad tot in de haarvaten? Wie heeft een droom om verbondenheid te supporten tussen de inwoners van Zwolle? Wie is zich bewust van het feit dat Zwolle de meeste vrijwilligers heeft van Nederland? Dat is Travers Welzijn.

Travers Welzijn

Travers Welzijn is een stichting -onderdeel van Travers- met ruim 90 professionals zoals opbouwwerkers en jongerenwerkers die dagelijks actief zijn in de stad Zwolle. Zij begeven zich in de haarvaten van de maatschappij, zien hoe buurten samenleven en waar kwetsbaarheden zijn zoals eenzaamheid, uitsluiting, jongeren zonder perspectief. Maar ook waar onbenutte kracht ligt van buurten en wijken. Waar de inwoners zelf gedreven zijn op te staan voor het welzijn van de buurt. Waar talent en passie nog niet ontdekt zijn en waar Travers Welzijn al wel oog voor heeft. Vanuit wijkcentra, wijkboerderijen, jongerencentra en projectlocaties zoals Beatbox en Fakkelteit (muziek oefenplaatsen) en werkplaatsen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt Travers Welzijn aan verbondenheid in de stad.

“Mensen zijn krachtig en heel goed zelf in staat om tot oplossingen te komen.”

Elske Heinen, manager

Mensvisie: mensen kunnen het zelf, samen met ons

Tijdens het schrijven van het identiteitsbewijs wees een van de medewerkers op een het ‘nurture development model’ waarin de positie van Travers Welzijn heel duidelijk naar voren kwam. Dit model is gebaseerd op de mensvisie dat mensen zelf in staat zijn om op te staan uit armoede, uitzichtloosheid of een gering zelfbeeld. Travers Welzijn hangt deze mensvisie zo sterk aan dat zij graag wil dat niet alleen individuen, maar ook buurten en wijken sterker worden. Soms helpt een kleine crisis daarbij. De mensvisie is dus niet dat Travers Welzijn het oplost, maar dat zij samen met de buurten en wijken tot oplossingen komen. Zij staan hen terzijde en leren de buurten en wijken om een juist beroep te doen op Travers Welzijn.

Wie zou er wat missen wanneer Travers Welzijn er niet meer is?

Tijdens de betekenisweek spraken we bewoners in de wijk, hebben we leren rappen met jongeren, spraken we met de gemeente Zwolle over datagestuurd welzijnswerk en hoorden we van allerlei instanties in de stad -onder andere van de politie- welke waarde Travers Welzijn heeft voor de stad. Niemand is er die de stad zo tot in de haarvaten kent als Travers Welzijn. Dat was de rode draad door alle gesprekken. En, dat zij vaak onzichtbaar zijn maar ook onmisbaar. En dat is een dilemma. Want hoe toon je dan je meerwaarde aan?

Supporters van verbondenheid: de Vindex

De centrale belofte van het identiteitsbewijs is ‘Supporters van verbondenheid’ geworden. Maar wat is dat dan en hoe maak je dat concreet? Daarop is de zogenoemde Vindex tot stand gekomen, oftewel de ‘verbondenheidsindex’. Deze moet in kaart gaan brengen in welke mate de verbondenheid van inwoners met elkaar in de wijk en in de buurt aan de orde is. Dat is wel uniek, want dat bestaat nog niet in deze vorm. Daarmee laat Travers Welzijn zien dat het vak welzijnswerk niet alleen verandert, maar dat het merkbaar en meetbaar zal worden. Leve de Vindex.