Het identiteitsbewijs

De Betekenisfabriek is de ontwikkelaar van identiteitsmarketing. Identiteitsmarketing staat voor het bouwen van echte, pure organisaties. Organisaties die hun eigen identiteit als uitgangspunt nemen bij alles wat ze doen. Deze organisaties zijn tot grote dingen in staat.

Waarheidsvinding? Of Werkelijkheidscreatie?

Bij het ontdekken van jullie identiteit kijken we naar wat jullie nu krachtig maakt. Wat jullie unieke drijfveren zijn en wat jullie toegevoegde waarde is. Dat noemen we ‘waarheidsvinding’. Echter, we kijken ook naar wie jullie zouden willen én kunnen zijn, ook wel ‘werkelijkheidscreatie’ genoemd. Daarin dragen we mogelijkheden aan die jullie potentieel zouden kunnen maar nu nog niet waarmaken. Het identiteitsbewijs bevat dus zowel de huidige kracht als de gewenste droom en potentie.

Identiteitsbewijs als basis voor al je Handelen

De levensduur van een identiteitsbewijs is daarom zeker 15-20 jaar. Dus een investering in het beschrijven van je identiteitsbewijs is een goede investering. Het is een stabiel fundament als basis voor al je handelen, investeringen zoals het inrichten van het juiste leiderschap, werving en binden van medewerkers, de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, het toepassen van instrumenten zoals een dashboard, de inrichting van het gebouw en marketingcommunicatie.

Imago: waargenomen identiteit

Een identiteit heb je niet alleen voor jezelf. Alle betrokkenen buiten jullie organisatie zoals gezinsleden, familieleden van de werknemers, klanten, maar ook publiek dat geen directe relatie met jullie heeft hebben een opvatting en/of een idee waar jullie voor staan. Bij het vaststellen van jullie identiteit zullen we -naast alle medewerkers – zoveel mogelijk de belangrijkste relaties van jullie ondervragen naar de huidige en gewenste identiteit. Zo onderzoeken we ook het verschil tussen de waargenomen identiteit intern en extern.

Samen Schrijven

We richten het proces zo in dat we samen met jullie het identiteitsbewijs schrijven. We maken een concept van wat we gehoord en gezien hebben. We kijken en schrijven met jullie mee totdat het jullie eigen document is geworden.

De 7 pijlers van het identiteitsbewijs

Zeven pijlers onder het identiteitsbewijs

We doen dat aan de hand van zeven vragen, ook wel pijlers genoemd. Deze vragen blijken in de afgelopen 20 jaar robuust te zijn voor het beschrijven van de identiteit van de organisatie. Deze vragen krijgen per organisatie uiteraard een andere inkleuring. Dit zijn de vragen die hierboven nader zijn toegelicht:

1. Wat is onze bron als organisatie? (Wat zijn onze collectieve drijfveren?)
2. Wat is ons bestaansrecht? (Wie zou er wat missen als wij niet bestaan?)
3. Wat is onze belofte? (Wat beloven we aan wie?)
4. Wat zijn onze bekwaamheden? (Wat is onze unieke kracht?)
5. Hoe kunnen we binden en boeien? (Wat is onze cultuur?)
6. Wat vormt ons erfgoed (Wat is onze historie?)
7. Wat is onze bestemming? (Wat is ons toekomstideaal?)


Podcasts

Ontdek onze podcasts