Welk verschil wij denken te kunnen maken

Onze kracht is allereerst dat we ‘zijn’ wat we nastreven. Voor ons geen kunstjes of window dressing. We staan voor onze zaak en hebben er heel veel voor over om onze belofte waar te maken. Betekenisdenken raakt alles wat we doen. Als je met ons in aanraking komt, ervaar je dat. Daardoor slagen we erin meer en meer mensen te raken met ons gedachtegoed en hen enthousiast te maken om zich in te zetten voor ons gemeenschappelijke doel: een wereld van en vol betekenis.

Naast onze kracht om liefhebbers te creëren, steunt de Betekenisfabriek op een stevige inhoudelijke kennisbasis en beschikken we over de creativiteit om betekenis om te zetten in tastbare- en meetbare instrumenten.

De Betekenisfabriek is de oorsprong van identiteitsmarketing en we zien onszelf daarom als de vanzelfsprekende plek waar alles en iedereen rondom dit gedachtegoed samenkomt.

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26