Wat wij doen

Schermafbeelding 2014-02-17 om 16.09.59Ons uitgangspunt en startpunt

Identiteitsmarketing kan geweldige positieve veranderingen teweegbrengen in organisaties. Als Betekenisfabriek kunnen wij daarin veel betekenen, maar alleen als er onder de betrokkenen voldoende mensen zijn die bereid zijn om te doen wat nodig is. Identiteitsmarketing vraagt alle betrokkenen na te denken over hun eigen betekenis, drijfveren en dromen en deze te delen met anderen. Het vraagt ook om hieraan persoonlijke consequenties te verbinden.

Wij winden er geen doekjes om. Als wij samen met jou aan de slag gaan, gaan wij er vanuit dat je de onderstaande uitgangspunten onderschrijft. Voordat we van start gaan, stellen we vast in hoeverre dat het geval is.

1.     Wij zien een organisatie als een verzameling mensen die voor elkaar gekozen heeft omdat ze dezelfde doelen nastreven en aanvullende talenten hebben. Mensen die solliciteren bij een organisatie doen dat omdat ze met die organisatie meer zijn dan zonder die organisatie. Een organisatie heeft in onze ogen per definitie een maatschappelijk doel. Je streeft samen een betekenis na voor je klant. Winst, geld en status zijn nooit de zaken waarom het draait.

2.     In onze ogen is de positie van jezelf als mens binnen je organisatie altijd ondergeschikt aan de betekenis die jouw organisatie nastreeft. Als je teveel bent, als je met jouw talent niet meer bijdraagt aan die betekenis, als je het alleen beter kunt dan samen met de organisatie, dan vertrek je. Daarmee laat je zien dat je je leven serieus neemt! En dat van anderen.

3.     Je klanten horen bij je organisatie. Je bent er niet voor klanten, je bent er met klanten. Jullie levens overlappen. Het gaat er niet om je klant te behagen, het gaat erom een relevant verschil te maken in het leven van je klanten, zoals zij een relevant verschil maken in jouw leven. Pas als je je realiseert dat je het leven van je klanten deelt en zij het jouwe, kun je werkelijk klantgericht zijn.

Mer identiteitsmarketing kies je voor het willen zijn van een onderscheidende, van binnenuit gedreven organisatie waarvan het bestaansrecht voor iedereen duidelijk is. Een organisatie die duurzaam rendeert voor alle betrokkenen: medewerkers, klanten en samenleving. Dat werkt wel zo prettig.

Maar pas op. Een betekenisvolle organisatie word je niet van de ene dag op de andere en gaat niet zonder slag of stoot. Je houdt je hele organisatie opnieuw tegen het licht en helpt je collega’s om te werken vanuit identiteit. Dat kost tijd. We weten inmiddels dat de meeste organisaties deze doorslaggevende omslag succesvol kunnen maken in een periode van ongeveer drie jaar waarbij ze zes stappen doorlopen. Deze zes stappen vind je in het menu rechts. Je kunt ze ook in een handig overzicht downloaden: Identiteitsmarketing in 6 stappen

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26