Waar wij voor staan

onze idealen

De 5 vraagstukken waaraan wij ons verbinden

Als je wilt weten wat ons bezighoudt, klik dan op ‘5 vraagstukken’ hiernaast. Je leest dan aan welke inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken wij ons verbinden. Alles wat wij doen is erop gericht om bij te dragen aan het oplossen van deze vraagstukken. Op deze manier geven wij invulling aan onze belofte: de Betekenisfabriek laat betekenis leven. Specifiek willen wij onze belofte realiseren door:

  • Uit te dragen wat wij onder de betekeniseconomie verstaan;
  • Anderen aan te sporen zich hiermee te bemoeien en gezamenlijk de betekeniseconomie vorm te geven en op de agenda te zetten;
  • Identiteitsmarketing door te ontwikkelen in onderwijs en onderzoek als dominant marketingmanagement paradigma en concreet vakgebied;
  • Organisaties op hoog strategisch niveau te ondersteunen bij hun overgang naar een identiteitsgestuurde en betekenisvolle organisatie;
  • Directeuren, leden van raden van bestuur, teammanagers en andere strategische beslissers te begeleiden bij hun overgang naar betekenisvol leiderschap.

Hoe wij kijken naar organisaties

Organisaties zijn voor ons: mensen die hetzelfde nastreven met talenten die elkaar aanvullen. Die bijvoorbeeld allemaal begaan zijn met het lot van ouderen, met onderwijs, met goede voeding. Als mensen hetzelfde nastreven en daarin allemaal een optimale rol kunnen innemen, dan spreken we van een organisatie met bestaansrecht.

Het bestaansrecht van organisaties is niet vanzelfsprekend. Veel organisaties weten niet (meer) waarom ze bestaan. Medewerkers kunnen niet benoemen wat de waarde is die zij toevoegen in de levens van anderen. Als je niet weet wat je waarde is, dan doe je jezelf en anderen tekort. Daarom vinden wij dat je altijd op zoek moet gaan naar en scherp moet blijven op je identiteit.

Identiteitsbewijs

Klik hiernaast op de onderdelen van ons identiteitsbewijs als je meer wilt weten over waar wij in geloven, wat wij om ons heen zien, wat wij willen bereiken, waarin wij goed zijn en wat ons kenmerkt.

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26