Saxion Lectoraat

Van 9 februari 2009 tot en met 9 februari 2016 hebben de Betekenisfabriek en Saxion samengewerkt aan het eerste en tot nog toe enige Lectoraat Identiteitsmarketing in de wereld. Deze samenwerking heeft tot doel gehad om de beroepspraktijk van identiteitsmarketing verder te ontwikkelen en vorm te geven.

Dit is wat we gezamenlijk hebben willen bereiken:

  1. Het gedachtegoed van identiteitsmarketing verspreidt zich als een olievlek over Nederland (en daarbuiten);
  2. Identiteitsmarketing wordt ontwikkeld en bestendigd tot een zelfstandige professie in aanvulling op en als alternatief voor traditionele marketing;
  3. Identiteitsmarketing wordt erkend in theorie en praktijk door onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, publieke organisaties en het bedrijfsleven.

Zeven jaren lectoraat hebben met betrekking tot elk van de bovenstaande ambities aanzienlijke effecten gehad. Identiteitsmarketing heeft als vakgebied een stevige plek gekregen in de Nederlandse samenleving, zowel in bedrijfsleven als onderwijs. De Saxion minor identiteitsmarketing is van dit laatste het tastbare en meest sprekende resultaat.

Hoewel het lectoraat niet langer bestaat, blijven de Betekenisfabriek en Saxion werken aan bovenstaande ambities, afzonderlijk en samen.

Lees hier de lectorale rede van Kaj Morel uit 2010.

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26