5

Stap 5: Identiteitsmarketingplan

'Ik wil houvast bij het transformeren van onze organisatie'

DOEL
Vaststellen hoe jullie in woord en daad werk willen gaan maken van jullie identiteit. Afspraken maken over acties, verantwoordelijkheden, middelen, termijnen, mijlpalen en verantwoording. Kort gezegd: voorbereidingen treffen om daadwerkelijk vanuit identiteit te gaan handelen bij alles wat jullie doen.

EFFECT
Het identiteitsmarketingplan is niet bedoeld als exacte blauwdruk, wel als houvast bij de transformatie die jullie gaan doormaken. Het is nodig om af te spreken wat jullie willen doen, wie dat gaat doen, wanneer het klaar moet zijn, hoe jullie de voortgang gaan volgen en hoe jullie verantwoording willen afleggen over de resultaten van de transformatie aar een identiteitsgedreven en gestuurde organisatie. Het plan zorgt in elk geval voor een voortvarende start. En het zorgt voor persoonlijke verbinding van alle collega’s aan de identiteit en het plan.

WERKWIJZE
De totstandkoming van het Identiteitsmarketingplan is een proces van nauwe samenwerking tussen jullie en ons. We hebben daarvoor geen vaste werkwijze, maar wel een handig hulpmiddel in de vorm van het Vliegwiel van Identiteit. We willen zo te werk gaan dat alle collega’s tijdens het opstellen van het plan de gelegenheid krijgen om actief betrokken en geïnspireerd te raken. Niemand mag zich verstoppen, iedereen heeft een rol te vervullen. De beoogde transformatie raakt iedereen.

DUUR
2-3 maanden

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26