3

Stap 3: Frames en adoptie

'Ik wil weten welke denkpatronen kunnen helpen of belemmeren bij het waarmaken van onze ideniteit'

DOEL
In kaart brengen van jullie belangrijkste denkpatronen en opvattingen (frames) die het succes van het identiteitstraject kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Ook adoptiekracht in kaart brengen, d.w.z. hoe goed jullie zijn in het maken van de vereiste omslag naar jullie (nieuwe) identiteit en wie daarbij de sleutelpersonen zijn in jullie organisatie.

EFFECT
Jullie krijgen inzicht in jullie dominante denkpatronen en opvattingen, waardoor eventuele belemmeringen of juist aanjagers van het identiteitstraject duidelijk worden. Jullie zien waar jullie het denken moeten aanpassen om jullie identiteit waar te maken. Jullie kennen ook jullie vermogen om de nieuwe identiteit tot een succes te maken en weten wie daarbij de sleutelfiguren in de organisatie zijn. Op basis van deze inzichten kunnen jullie het optimale proces voor het vervolg van het traject voorbereiden.

WERKWIJZE
Frames en adoptiekracht  worden in kaart gebracht door middel van een speciaal daarvoor ontwikkelde onderzoekswerkwijze die verschillende varianten kent. Gesprekken en een digitale vragenlijst vormen de kern van deze werkwijze. Uitkomsten worden schriftelijk gerapporteerd en besproken met de relevante personen binnen jullie organisatie.

DUUR
2 weken

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26