2

Stap 2: Identiteitsbewijs

'Ik wil het identiteitsbewijs van onze organisatie opstellen'

DOEL
Opstellen van het identiteitsbewijs van jullie organisatie.

EFFECT
Het identiteitsbewijs legt vast wie jullie zijn en wat jullie ten diepste nastreven. Het vormt het strategische fundament en kloppend hart voor jullie organisatie voor de komende 10-15 jaar. Vanaf nu toetsen jullie alles wat jullie doen aan het identiteitsbewijs en de belofte die jullie daarin doen.

WERKWIJZE
Het identiteitsbewijs van jullie organisatie wordt opgesteld tijdens de Betekenisweek waarin zoveel mogelijke relevante stakeholders worden bevraagd op jullie betekenis en identiteit. We bereiden deze week samen voor. Wij voeren de gesprekken, eventueel samen met jullie, en stellen een eerste concept identiteitsbewijs op. Vervolgens scherpen jullie zelf het identiteitsbewijs aan tot een definitieve versie waarbij wij inhoud en scherpte bewaken. We bereiden gezamenlijk de introductie van het identiteitsbewijs bij alle collega’s voor. Daarna zorgen jullie zelf voor de vorm en vormgeving van het identiteitsbewijs. Wij zijn beschikbaar voor advies indien gewenst.

DUUR
Betekenisweek: 3-5 dagen

Uitwerking identiteitsbewijs en introductie bij collega’s: 3 weken

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26