1

Stap 1: Klaar voor de start?

'ik wil me voorbereiden om met identiteit aan de slag te gaan'

DOEL
In kaart brengen waar jullie organisatie zich bevindt bij de start van het identiteitstraject. De belangrijkste vraag om te beantwoorden is of er voldoende urgentie aan het identiteitstraject wordt gegeven door jullie organisatie. Zien voldoende mensen het belang ervan in, staan zij achter het traject, verwachten ze dat het traject jullie verder zal helpen en willen zij zich er persoonlijk voor inzetten?

EFFECT
De uitkomsten maken duidelijk of jullie klaar zijn om te beginnen aan het opstellen van jullie identiteitsbewijs (STAP 2) of dat er eerst nog iets anders nodig is, zoals het duidelijk maken van de urgentie of vergroten van het draagvlak voor het identiteitstraject.

WERKWIJZE
De evaluatie bestaat uit een korte digitale vragenlijst die wordt afgenomen onder alle medewerkers van jullie organisatie. Uitkomsten worden schriftelijk gerapporteerd en besproken met het management en eventueel met de hele organisatie. Vervolgens wordt besluit genomen over wel of geen aanvullende actie voorafgaand aan STAP 2.

DUUR
1 week

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26