7

Doorlopend: Scherp blijven

'Ik wil scherp blijven op onze identiteit: doen we de goede dingen?'

DOEL
Effecten en effectiviteit van het identiteitstraject in de gaten houden zodat bijgestuurd kan worden indien gewenst.

EFFECT
Jullie weten steeds of het identiteitstraject verloopt zoals verwacht. Effecten en opbrengsten worden inzichtelijk waardoor heldere afwegingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot de benodigde investeringen. Op basis van de tussentijdse evaluaties kan ook eenvoudig verantwoording worden afgelegd aan management, directie of raad van toezicht/commissarissen.

WERKWIJZE
Combinatie van digitaal vragen stellen en gesprekken voeren. Schriftelijke rapportage en bespreking van uitkomsten met de relevante personen binnen jullie organisatie.

DUUR
Op de volgende momenten vinden evaluaties plaats: vooraf (STAP 1), na elke STAP, en tijdens STAP 6 1 tot 3 keer.

Elke evaluatie heeft een doorlooptijd variërend van 1 tot 3 weken.

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26