Bewijs voor betekenis

Betekenisfabriek-0061

Het is voor mij al lang geen vraag meer of de betekeniseconomie er komt, maar uitsluitend hoe snel deze er komt. Elke dag brengt nieuwe signalen van de fundamentele transformatie die wij in onze samenleving doormaken:

  • Ondernemers die met hun bedrijf aantonen dat bedrijfsvoering op basis van identiteit en betekenis werkt en loont (een veelgenoemd voorbeeld is Schorem Barbier in Rotterdam. (Zie ook hun optreden in De Wereld Draait Door);
  • Beroepsverenigingen die hun leden alert maken op de verschuiving van winstmaximalisatie naar betekenismaximalisatie: ik ben de afgelopen tijd gevraagd om ons verhaal van betekenis en identiteitsmarketing te vertellen voor begrafenisondernemers op het congres van de BGNU, voor bouwbedrijven -zowel bij Activate The New Builders als bij Bouwend Nederland-, voor de branchevereniging voor content marketeers Platform Content, voor de markteers van NIMA, voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie SWOCC, voor scholen in het Middelbaar Beroepsonderwijs MBO en voor journalisten die werken voor de redacties van de Nederlandse Hogescholen;
  • Buitenlandse organisaties zoals het Belgische SAMMAN die geïnspireerd op de uitgangspunten van identiteitsmarketing hun SLOW Philanthropy uitrollen in België;
  • Buitenlandse initiatieven die in andere bewoordingen vergelijkbare doelen nastreven zoals www.purpose.com, www.neilcrofts.com, www.startwithwhy.com en http://blogs.hbr.org/umair-haque;
  • Een Youtube filmpje van een Thaise levensverzekeringsmaatschappij dat furore maakt op de social media;
  • Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

In de laatste categorie valt het artikel van Nick Craig en Scott Snook in Harvard Business Review van mei 2014. De titel: From Purpose to Impact. Figure Out Your Passion and Put It to Work. Dit artikel gaat over het belang van purpose, oftewel betekenis, voor leiders –zijn we dat eigenlijk niet allemaal?– en over de manier waarop je betekenis kunt omzetten in actie; actie voor jezelf en actie voor je organisatie.

Betekenisgedreven actie is gewenst

Kort en bondig samengevat stellen de auteurs allereerst dat het kennen van je eigen betekenis cruciaal is om goed te kunnen functioneren in onze huidige samenleving (“to navigate the complex world we face today”). Ten tweede stellen de auteurs vast dat slechts weinig leiders (lees: mensen) hun eigen betekenis kennen noch een helder plan hebben om hun betekenis om te zetten in actie. Er is dus werk aan de winkel: “Indeed, we believe that the process of articulating your purpose and finding the courage to live it – what we call purpose to impact – is the single most important developmental task you can undertake as a leader”

Als muziek in mijn oren

Je kunt je voorstellen dat dit artikel mij als muziek in de oren klinkt en me bevestigt in mijn vertrouwen in identiteitsmarketing en betekenisdenken. Mensen inspireren en ondersteunen om hun betekenis bloot te leggen, te benoemen en om te zetten in betekenisvolle daden voor anderen en voor henzelf. Dat is wat mij en mijn collega’s drijft en waaruit identiteitsmarketing en De Betekenisfabriek zijn voortgekomen. Wij ervaren dagelijks het belang en de waarde hiervan.

Toenemend bewijs

Terug dan naar het artikel. Het begint met de vaststelling dat de interesse in betekenisvol leiderschap (“purpose-driven leadership”) de afgelopen vijf jaar geëxplodeerd is. Wetenschappers tonen aan dat de belangrijkste rol van een leider het bewaken en beheren van het hogere doel van de organisatie is. Business experts stellen dat betekenis de sleutel is tot geweldige prestaties en psychologen beschrijven betekenis als de weg naar groter welbevinden. Artsen, tenslotte, hebben zelfs aangetoond dat mensen die hun betekenis kennen (“people with purpose in their lives”) minder bevattelijk zijn voor ziekte. Kortom, er is in toenemende mate bewijs dat betekenis van doorslaggevend belang is om je staande te houden in de uitdagende en complexe wereld van vandaag.

Purpose of betekenis?

Ik stel hier gemakshalve purpose gelijk aan betekenis, maar zijn deze twee begrippen wel hetzelfde? Om dit te kunnen beoordelen is het goed om te kijken hoe Craig en Snook purpose omschrijven. Ze gebruiken daarvoor overigens een hele pagina in hun artikel, dus ik beperk me tot de essentie en begin met hun definitie:

“Purpose is who you are and what makes you dinstictive (…) It’s what everyone close to you recognizes as uniquely you and would miss most if you were gone”

Bij De Betekenisfabriek stellen we altijd de ‘vraag-aller-vragen’ wanneer we organisaties bevragen op hun betekenis en dat is deze: “Wie zou wat missen als jullie er niet zouden zijn?” De overeenkomst tussen onze vraag en de definitie hierboven is niet alleen evident, de twee zijn vrijwel woordelijk hetzelfde.

Craig en Snook geven verder nog een aantal beschrijvingen van wat purpose wel en vooral ook niet is:

  • “Purpose is definitely not some jargon-filled catch-all” (Betekenis is dus geen gelikte allesomvattend slogan);
  • “It should be specific and personal, resonating with you and you alone” (Betekenis is specifiek en persoonlijk, gaat over wat jou raakt);
  • “It doesn’t have to be aspirational or cause-based” (Het hoeft niet per se nobel of wereldverbeterend te zijn – Red de walvis! Bestrijd de honger in de wereld! – maar dat mag natuurlijk wel);
  • “It’s not what you think it should be. It’s what you can’t help being” (Betekenis is niet wat je denkt dat het zou moeten zijn. Het is wat je niet anders dan kunt zijn).

Betekenis omzetten in actie

Om betekenisvol (“purpose-driven”) te zijn is het dus nodig om allereerst je betekenis scherp te krijgen. Dat doe je door aan de hand van een aantal vragen te reflecteren op je betekenis en deze vervolgens neer te schrijven in een zogenoemd purpose statement: “Mijn betekenis is …” Dit statement moet persoonlijk zijn, jouw identiteit bevatten en je aanzetten tot actie. Een voorbeeld uit het artikel, dat overigens wonderwel overeenkomt met mijn eigen merkbelofte zoals ik die elders op onze website heb neergetekend, is: “to help others live more meaning-full lives”.

Wanneer je jouw betekenis helder hebt geformuleerd in een purpose statement (merkbelofte), ben je er nog niet. Het is dan zaak om je belofte uit te werken in concrete acties, in feitelijk gedrag. Daarvoor stel je een purpose-to-impact plan op. Een voorbeeld daarvan vind je onderaan dit artikel.

Aan de slag

Ik heb het artikel van Craig en Snook graag met je willen delen omdat het voortkomt uit drijfveren die ik herken. Het purpose statement dat ik hierboven als voorbeeld gegeven heb is het purpose statement van Scott Snook, een van de auteurs. Net als ik (wij) zijn de schrijvers van dit artikel bezig om mensen meer betekenisvol te laten zijn en deze betekenis om te zetten in waardevolle acties voor henzelf en vooral voor anderen. En ze zijn er net als ik (wij) van overtuigd dat dit werkt en loont voor individuen en organisaties. Tot slot reiken de beide heren, net als wij bij De Betekenisfabriek, concrete handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met identiteit en betekenis. En daarmee stellen ze net als wij iedereen die dat wil in staat om zijn of haar bijdrage te leveren aan de betekeniseconomie. En daar draait het voor mij allemaal om. Voor jou ook?

Nick Craig and Scott Snook, “From Purpose to Impact. Figure out Your Passion and Put It to Work”, Harvard Business Review, May 2014, pp.105-11.

 

Schermafbeelding 2014-05-06 om 13.13.41

Laat een reactie achter

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26