Betekenisvol samen verder

Vanuit een scherpe identiteit doe je recht aan de gezamenlijke drijfveren van je mensen. Als je gewerkt hebt vanuit identiteitsmarketing en met de mensen van de Betekenisfabriek, dan weet je dat het zo werkt.  En ook bij de Betekenisfabriek zelf werkt het zo. En soms heeft dat consequenties.

Eens in de zoveel tijd kijken we elkaar bij de Betekenisfabriek aan en spreken we ons uit over onze toekomst: welke kant willen we op? Welke organisaties willen we terzijde staan met identiteitsmarketing en betekenisdenken?  Waar liggen onze persoonlijke voorkeuren? Begin maart hebben we besloten dat de mooiste groeirichting ligt in een andere manier van samenwerken. Paul en Gert vanuit de Betekenisfabriek, en Kaj vanuit een nieuw, eigen bedrijf: de Zaak van Betekenis.

In de praktijk betekent dit dat we activiteiten samen zullen oppakken (zoals identiteitstrajecten voor grotere organisaties) en andere activiteiten afzonderlijk.

Je kunt hierbij voor Kaj denken aan de publicatie van zijn nieuwe boek over de Betekeniseconomie, trajecten voor MKB en culturele instellingen.

Voor Gert en Paul kun je denken aan het systematisch verankeren van identiteitsmarketing in de publieke sector, het ontwikkelen van digitale instrumenten die identiteitsmarketing breder inzetbaar maken en het krachtig neerzetten van christelijke organisaties.

Karin blijft zowel de Betekenisfabriek als de Zaak van Betekenis ondersteunen.

De gedachte toelaten om anders samen te werken, betekende voor ons alle drie meteen een nieuw elan: we signaleren nieuwe kansen voor nieuwe activiteiten. Kansen die we anders niet zouden hebben gezien. Zo doen we recht aan waar we voor staan. En zo vergroten we onze gezamenlijke invloed. Conclusie: dit voelt goed zo. We kijken dankbaar achterom en met vertrouwen vooruit.

Tegelijkertijd laten we elkaar dus niet los. We blijven samen optrekken. Ook voor onze opdrachtgevers. In de praktijk verandert er voor onze bestaande relaties dus weinig. Wat ons betreft kijken we vooruit: op naar het volgende betekenisvolle hoofdstuk van onze samenwerking. En we vertrouwen erop dat jij erin voorkomt.

Mocht je meer willen weten of verder willen praten: voel je van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen. Kaj is vanaf nu bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer 06 33 03 48 34 en via het nieuwe emailadres kaj@dezaakvanbetekenis.nl. Tot zijn nieuwe website actief is (www.dezaakvanbetekenis.nl), vind je Kaj hier op de website van de Betekenisfabriek.

In 2017 wil ik op een andere manier van betekenis zijn

Bijna tien jaar geleden, begin 2007, kwam ik tot de conclusie dat ik ‘klaar’ was bij de universiteit van Delft waar ik toen werkte. Het bleek de opmaat voor een intensieve, nieuwe fase in mijn leven en dat van mijn gezin. Allebei onze baan opgezegd, ons huis in Delft te koop gezet en met onze kinderen van vier en twee jaar verhuisd naar een huurwoning in Holten. Onze enige zekerheid: een jaarcontract voor mij bij Mercurius Identiteitsmarketing in Almelo en een flinke tijd dubbele woonlasten.

…en hoe het verder ging

De rest is geschiedenis. Ik vind dat een mooie uitdrukking. In mijn geval: ik raakte besmet met het gedachtegoed van identiteitsmarketing en de betekeniseconomie en heb samen met mijn collega’s van Mercurius en later met die van de Betekenisfabriek onafgebroken gebouwd aan de ontwikkeling van identiteitsmarketing. Samen met collega’s en studenten bij Saxion hebben we zeven jaar lang het lectoraat Identiteitsmarketing vormgegeven met de minor Identiteitsmarketing als tastbare en levende ’nalatenschap’.

We komen van ver…

Dat we met identiteitsmarketing iets wezenlijks hebben ontwikkeld, zal nu niemand meer betwisten, maar dat was destijds wel anders. Nog geen tien jaar geleden waren betekeniseconomie en identiteitsmarketing zo goed als onbekend en werden wij als identiteitsmarketeers door de meeste mensen weggezet in de hoek van de dragers van geitenwollen sokken: sympathieke wereldverbeteraars, maar nauwelijks serieus te nemen. Tien jaar geleden voelden we ons dikwijls roependen in de neoliberale woestijn en werden we gezien als gekke Henkies uit het oosten.

…en zijn ver gekomen

Vergelijk dat eens met hoe het nu is. Betekenis en identiteit doen ertoe. Ze hebben hun intrede gedaan in bestuurskamers en hoofdkantoren, in bedrijfskantines en huiskamers. Het is voor vele bedrijven volstrekt vanzelfsprekend geworden om stil te staan bij hun betekenis en identiteit en er ook werk van te maken. Paul, Gert, Karin en ik hadden in 2007 alleen maar kunnen hopen dat we nu zover zouden zijn. Als ik de balans opmaak, kom ik tot de conclusie dat zowel de betekeniseconomie als identiteitsmarketing are there to stay, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Ze worden in toenemende mate omarmd en in de praktijk gebracht en maken meer en meer onderdeel uit van ons bestaan. Dat is geweldig nieuws en belangrijk om bij stil te staan. We hebben met elkaar echt wat bereikt. Er is nog veel werk te verzetten, maar wat mij betreft kan de vlag al uit.

Een andere rol voor mezelf…

Voor mij persoonlijk heeft het bereiken van deze mijlpaal gevolgen. Ik zal me onverminderd blijven inzetten voor een betekenisvolle samenleving waarin bedrijven en organisaties hun identiteit (her)ontdekken en waarde leveren die maatschappelijk en economisch rendabel is. Ik zie daarbij echter een andere rol voor mezelf weggelegd dan de rol die ik tot nog toe heb gehad. Ik wil minder uitleggen wat identiteitsmarketing inhoudt en mensen enthousiasmeren om ermee aan de slag te gaan. Ik wil meer voor elkaar krijgen dat organisaties er daadwerkelijk in slagen identiteitsmarketing tot een succes te maken.

…omdat een identiteitsbewijs ook verankerd moet worden

Ik heb namelijk gemerkt dat organisaties die een succesvol identiteitstraject achter de rug hebben, waaruit een inspirerend en richtinggevend identiteitsbewijs is voortgekomen, lang niet altijd erin slagen om ook de volgende stap succesvol te zetten. Dat is de stap waarin het identiteitsbewijs in de praktijk gebracht wordt, de stap waarin papier werkelijkheid wordt en waarin de identiteit levend en levensvatbaar wordt. Of, om in termen van mijn boek te spreken, dat is de stap waarin de identiteit verankerd wordt (om nooit meer weg te gaan).

Omdat geen enkele identiteit onbenut mag blijven…

Als ik me een ding heb voorgenomen voor 2017, dan is het dat ik wil voorkomen dat succesvolle identiteitsbepalingstrajecten langzaam uitdoven en geen vervolg krijgen. Dat is zo zonde van alle energie die erin gestoken is en die erdoor is opgewekt. Het allerergste vind ik echter dat een organisatie die stopt na het opstellen van het identiteitsbewijs niet de organisatie wordt die zij kan zijn. Dat gaat ten koste van de betekenis van de organisatie voor klanten, medewerkers en de samenleving. Pure verspilling in mijn ogen.

…wil ik niet van buitenaf, maar…

Ik wil daarom met elke organisatie die daarvoor open staat optrekken om haar identiteit tot iets blijvends te maken. Tot een identiteit die in de haarvaten van de organisatie zit: in de mensen, in de processen, in de producten en diensten, in de communicatie, in alles. Het beeld dat ik daarbij heb: in de dagelijkste praktijk, schouder aan schouder, stap voor stap, totdat we ons doel bereikt hebben.

…van binnenuit identiteitsmarketing laten floreren

Jarenlang heb ik uitsluitend een rol als adviseur vervuld, sterk betrokken bij de organisaties waarvoor ik werkte, maar altijd als relatieve buitenstaander. Vanaf nu zou ik ook graag een rol als relatieve binnenstaander vervullen, waarbij ik onderdeel uitmaak van de organisatie en, vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid en met de kennis en ervaring van de afgelopen tien jaar, daadwerkelijk bijdraag aan het realiseren van de gewenste identiteit.

Zo wil ik in 2017 graag van betekenis zijn en dus steek ik mijn hand uit naar mensen en organisaties die samen met mij identiteitsmarketing in hun organisatie echt willen laten slagen.

Soms kom je iets tegen…

Tijdens de Betekenisweek bij een middelbare school in Leerdam stuurde een van de docenten een artikel uit Trouw naar ons op waardoor hij geraakt was. Het deed hem denken aan wat wij proberen te doen als Betekenisfabriek tijdens een Betekenisweek. Het hele artikel is de moeite waard, maar ik heb gekozen om er een passage uit te lichten die vrijwel aan het einde van het artikel staat. Waarom? Omdat degene die in het artikel aan het woord is, sociologe Christien Brinkgreve, geheel in eigen woorden vertelt wat het belang is van het kennen van je eigen identiteit als organisatie en het spreken erover. Iets wat wij in ons werk steeds opnieuw ervaren evenals veel van de mensen met wie wij werken. Brinkgreve benadrukt in deze passage vooral de rol van leidinggevenden bij het geven van zin aan ondernemingen.

U hamert erop dat we niet te veel mogen verwachten van het individu, maar dat we de zingevende kant van het bedrijfsleven moeten benadrukken. Mogen we van leidinggevenden verwachten dat zij hiertoe in staat zijn?

“Ja, dat vind ik wel. Ze moeten in staat zijn te luisteren, contact te maken. Dat betekent niet dat ze daarbij op hun hurken moeten zitten, om eens naar de werknemer te luisteren. ‘Toe maar, vertel maar wat je problemen zijn.’ Je zou er een veilige omgeving voor moeten creëren, en de werknemer zou het gevoel moeten krijgen dat hij echt contact maakt, dat het ertoe doet wat hij denkt. Dat hij iets mag formuleren dat buiten het gareel valt. 

“Dat soort gesprekken zijn niet alleen van belang voor iemand die de zin in werk is verloren, of tegen een burn-out aan zit. Het lijkt me ook van belang van tijd tot tijd het verhaal van de organisatie door te nemen, het doel van de onderneming. Waar zijn we ooit voor opgericht? Wat is onze missie? Is die veranderd? Bij fusies zie je vaak dat werknemers het doel waarvoor de onderneming ooit was opgericht uit het zicht verliezen. Er worden verschillende identiteiten bij elkaar gevoegd, en de werknemer herkent zich niet meer in waar hij zich ooit in herkende.

“Het is een enorme bron van spanning als er frictie bestaat tussen de doelen van de onderneming waarin je werkt en de doelen in je eigen leven. Die spanning kan leiden tot onthechting, mensen stappen half uit het systeem, werken nog voor hun gezin, hun hypotheek. Ik ben ervan overtuigd dat dit aanleiding is voor veel depressies.

“Als je door middel van storytelling in staat bent verschillende geschiedenislijnen van bijvoorbeeld fuserende bedrijven bij elkaar te krijgen, en een nieuwe identiteit te creëren, ontstaat er een nieuw gezamenlijk verhaal. Een nieuw doel. Het is belangrijk dat mensen van beide partijen daarin geloven, dat ze erachter staan en zien hoe ze er zelf aan bij kunnen dragen, dat ze zien hoe zij het verschil kunnen maken.”

Uit: Trouw, Het gevoel een afgedankte muntsoort te zijn, door PETER HENK STEENHUIS − 25/11/16, 01:33 

De Betekeniseconomie on Tour in Twente

1325679724

In april zijn we gestart met het initiatief de Betekeniseconomie in Twente. Sindsdien is het enthousiasme toegenomen en melden zich meer mensen die hun bijdrage willen leveren en mee willen doen. Dat is fantastisch. Ook de pers heeft ons gevonden omdat we ‘met iets positiefs over de economie bezig zijn’. Onderstaand artikel verscheen op 16 juli in Tubantia.

 

artikel-tubantia-2016-07-17

 

De Betekeniseconomie in Twente in beeld

Vanaf oktober starten we met een groep betrokkenen om in drie maanden gezamenlijk een verbeelding te maken van hoe Twente er in de toekomst uit zal zien als de betekeniseconomie vorm krijgt. Hoe zorgen we voor elkaar, hoe ziet ons onderwijs eruit, hoe gaan we om met stedelijke ontwikkeling, openbaar bestuur, immigratie en integratie en hoe staat het dan met onze maakindustrie zijn een aantal van de belangrijke vragen die we zullen proberen te beantwoorden. Om zo anderen te inspireren en te laten zien dat de betekeniseconomie heel concreet en tastbaar is.

Op bezoek bij betekenisvolle ondernemingen in Twente

Maar eerst staat er iets anders op stapel en wel op 6 oktober aanstaande. Op die dag gaan we met een groep van maximaal 25 ondernemers en bestuurders in een Amerikaanse schoolbus op een 1-daagse rondreis langs vier Twentse ondernemingen die elk op hun manier invulling geven aan de betekeniseconomie. Zij zijn zichzelf als het ware opnieuw aan het uitvinden en willen hun ervaringen graag met ons delen! We bezoeken Asito (schoonmaakdiensten en personele diensten met als kracht: diversiteit), Trimotion (conceptontwikkeling en start-ups), Molenkamp (de ouderenzorg opnieuw uitgevonden) en Neutralis (pioniers in de financiële wereld). We spreken met de ondernemers, managers en medewerkers van deze organisaties. We proeven hoe zij dilemma’s van de betekeniseconomie hebben overwonnen en welke lessen we hieruit kunnen leren. De flyer voor deze dag vind je hier. Mocht je mee willen met de bus, meld je dan vóór 1 oktober aan via www.detwentsebetekeniseconomie.nl/events/tour-de-twente. Ken je iemand anders die je deze dag gunt, ‘spread the word’ alsjeblieft. Laat betekenis leven.

Hengelo in de Schijnwerpers

Hengelo

Enige weken geleden was Kaj Morel te gast bij het Gamechange Café in de bibliotheek van Hengelo waar hij bevraagd werd over identiteitsmarketing en de identiteit van Hengelo. Een leuke avond die ook is opgenomen. Hierbij de link, vanaf 24:00 komen de Betekenisfabriek en Kaj aan de beurt: https://www.youtube.com/watch?v=kql48OTw_ew.

 

Over het Gamechange Café Hengelo

Hengelo wil haar binnenstad verlevendigen en verzint daarvoor allerlei nieuwe initiatieven. Tijdens het Gamechange Café praat, denk en bouw je mee aan de toekomstbestendige binnenstad.

‘Game Changer’:
1. A person who is a visionary.
2. A company that alters its business strategy and conceives an entirely new business plan. A game changer changes the way that something is done, thought about or made.

Dat is precies wat we nodig hebben om onze binnenstad te vernieuwen, te verlevendigen en toekomstbestendig te maken!

Het Gamechange Café is een maandelijkse talkshow waarin we Gamechangers een podium bieden. We geven een update van alles wat er nu al in de Hengelose binnenstad gebeurt. Daarnaast heten we een hoofdgast welkom voor drie korte interviewrondes en krijgen aankomende Gamechangers aan het einde van het programma de mogelijkheid hun idee en hulpvraag aan het publiek te pitchen.

Indrukwekkend Suriname

Foto 13-02-16 16 48 22

Foto: Kees van der Meiden

Van 11 t/m 22 februari was ik samen met Kees van der Meiden in Suriname voor een studiereis rondom cultuur, musea, zorg, onderwijs en ondernemerschap. Wil je weten met welke intentie we naar Suriname gingen, lees dan onze Persoonlijke introductie.

Hier vind je het artikel dat ik schreef naar aanleiding van ons bezoek aan Marron-kunstenaar Marcel Pinas in Moengo. Wat deze man daar bezig is te doen is indrukwekkend. En in mijn ogen een prachtig voorbeeld van identiteitsmarketing in Suriname.

Ook op andere momenten bleek dat identiteitsmarketing en Suriname goed samengaan. Na afloop van mijn presentatie bij de Rotary van Paramaribo spraken verschillende ondernemers mij aan met de boodschap:”Goed verhaal. Dit probeer ik ook te doen. Deze kant moet het op, ook hier.”

Nieuwsgierig naar mijn ervaringen in Suriname? Neem gerust contact met me op. En ‘spread-the-word’ over Marcel Pinas. Hij verdient het en Moengo heeft het nodig.

Opnieuw onder de aandacht: Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie

 

Tijden veranderen en daarmee ons perspectief op de samenleving en zaken doen. In 2012 scheef ik bijgevoegd essay waarin ik een pleidooi houd voor de betekeniseconomie: een samenleving die gestoeld is op fundamenteel andere uitgangspunten dan de neoliberale economische die we nu hanteren. En ik introduceer identiteitsmarketing als het vakgebied dat organisaties in staat stelt om mee vorm te geven aan de betekeniseconomie.

Ik breng graag mijn essay nog eens onder je aandacht. Het is recent vertaald in het Engels met dank aan Ronnie Pieters, identiteitsmarketeer en docent aan de Hanze Hogeschool Groningen. Het essay is geschikt voor iedereen die in 20 pagina’s een toegankelijke introductie zoekt over identiteitsmarketing en de onderliggende filosofie. Ook handig voor HBO en WO-studenten.

Nederlandse versie: Kaj Morel 2012 – Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie

Engelse versie: Kaj Morel 2012 – Marketing in the age of the economy of meaning

Literaire inspiratie voor het onderwijs

Betekenisfabriek-0061

Het zijn de rustige dagen tussen Kerstmis en Oud & Nieuw. Ik gebruik vandaag om te werken aan de tweede druk van het boek ‘Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan’. Dit betekent onder andere dat ik het materiaal dat ik de afgelopen jaren verzameld heb aan het doorvlooien ben. Er zitten pareltjes bij. Zo blijk ik enige tijd geleden enkele pagina’s gescand te hebben uit een Russische literaire thriller, Fandorin (2001), geschreven door Boris Akoenin. Ik lees af en toe met plezier vertaalde Russische boeken en dat is echt een andere ervaring dan de Nederlandse of Engelse boeken die ik overwegend lees. Russische boeken zijn in mijn ervaring zeer beschrijvend en beeldend, soms tot op het langdradige af. Maar even zo vaak kom je krachtige, treffende beschouwingen van filosofische, sociologische of psychologische aard tegen. De vier pagina’s die ik de moeite waard vond om te bewaren zijn daarvan een mooi voorbeeld.

In deze passage uit het boek gaat de hoofdpersoon, Erast Petrovitsj Fandorin, op bezoek bij de vrouwelijke directeur van een weeshuis, lady Esther. Zij maakt hem deelgenoot van haar opvattingen over kinderen, hun talenten, en de wijze waarop we daarmee omgaan in onderwijs en opvoeding.

Toen ik dit las moest ik direct denken aan alle mensen die wij spreken tijdens onze identiteitstrajecten binnen het onderwijs. Veel aandacht gaat daarbij (uiteraard) uit naar het eerste en wellicht meest belangrijke element uit het identiteitsbewijs: de ideologie. De zaken waarover lady Esther spreekt met Fandorin zijn precies de zaken waarover wij met mensen uit het onderwijs spreken als we hen bevragen op hun ideologie, hun diepste overtuigingen.

Door deze boekpassage te delen wil ik enerzijds een indruk geven van de actuele ideologische thema’s in ons onderwijs. Anderzijds wil ik de inspiratie die ik voel bij het lezen niet voor mezelf houden. Mogelijk vormen deze pagina’s een mooi startpunt voor de eerstvolgende studiedag op de school waarbij jij betrokken bent.

Ik heb de (niet geweldige) scan hieronder bijgevoegd als link naar een pdf-bestand. Ik kon het niet laten om twee fragmenten eruit te halen. Veel inspiratie gewenst.

 “Je weg vinden is het allerbelangrijkste in het leven van ieder mens. Ik ben er stelling van overtuigd dat ieder mens een uniek talent heeft, dat in ieder een goddelijke gave is gelegd. Het is de tragedie van de mensheid dat we niet in staat zijn – en er ook niet naar streven – om die gave in het kind te ontdekken en te koesteren. Een genie is bij ons een zeldzaamheid, een wonder zelfs, maar wat is nu een genie? Dat is gewoon iemand die geluk heeft gehad.”

“U hebt gelijk, vriend. Er moet natuurlijk ook met meisjes worden gewerkt. De ondervinding leert mij echter dat de talenten die de vrouwelijke natuur heeft meegekregen veelal van een zodanige aard zijn dat de moraal van de moderne maatschappij niet klaar is om ze naar waarde te schatten. We leven in een manneneeuw en daar moeten we rekening mee houden.”

Akoenin – Over jongeren, hun talenten, onderwijs en opvoeding

Identiteitsmarketing een verslaving?

240210-teaser-tom1

Prikkelende titel of niet? Mensen die ons kennen zullen vermoedelijk een andere inhoud van deze blog verwachten dan wat hierna volgt. Inderdaad, voor ons heeft identiteitsmarketing iets van een verslaving. We kunnen niet zonder en hebben steeds meer nodig. Dat laatste is natuurlijk niet waar. Organisaties hebben meer identiteitsmarketing nodig, wij niet. Wij kunnen niet anders dan hen hiertoe aanzetten en hen hierbij ondersteunen omdat we het hen gunnen, en meer nog hun klanten. Tot zover onze ‘verslaving’.

Deze blog is geïnspireerd op een artikel uit Harvard Business Review met de titel “Managing Change, One Day at a Time”, geschreven door Keith Ferrazzi. Geconfronteerd met een opmerking van iemand die hem vroeg of hij soms lid was van de AA (Alcoholics Anonymous) omdat zijn methode van organisatieverandering zoveel verwantschap vertoonde met alcohol-afkick-programma’s, besloot Ferrazzi te onderzoeken in hoeverre dit soort programma’s inderdaad parallellen vertoont met organisatieveranderingsprocessen.

In de basis bestaat er tussen verandermanagement en verslavingsprogramma’s de volgende vergelijking: organisaties kunnen hun cultuur niet veranderen tenzij individuele medewerkers hun gedrag veranderen en gedrag veranderen is moeilijk. Veranderprogramma’s richten zicht gewoonlijk op het aanbieden van strategieën, technologieën en trainingen, maar dat is meestal niet afdoende. Wanneer het erop aankomt om diep-ingesleten gedrag te beïnvloeden, zijn stapsgewijze verslavingsprogramma’s zonder twijfel veel effectiever. Ze gebruiken beloningen, viering, sociale druk, gedragscoaching, negatieve bekrachtiging en rolmodellen, zaken waaruit organisaties lering kunnen trekken. Uiteraard valt de parallel tussen verslavingsprogramma’s en verandermanagement niet een-op-een te maken, maar de volgende lessen kunnen we ons net zo goed ter harte nemen.

1. Er gebeurt niets zolang mensen niet klaar zijn om te veranderen. Je kunt mensen niet dwingen om te veranderen. Je kunt ze alleen helpen om dit te willen. Mensen die in de verslavingszorg werken beseffen dit ten volle; veel managers doen dit niet.

2. Het is belangrijk om oude gewoonten door nieuwe te vervangen. Mensen die stoppen met roken, kauwen nicotinekauwgum. Medewerkers die bepaald gedrag niet meer mogen vertonen, slagen daarin alleen als duidelijk is welk ander gedrag ervoor in de plaats komt.

3. Steun en aansporing van lotgenoten werken verandering in de hand. Verandering vanuit medewerkers zelf verloopt veel gemakkelijker. Denk na hoe je hen zelf invloed kunt laten nemen op de gewenste verandering en ken hen daarin een expliciete rol toe.

4. Rolmodellen zorgen voor meer betrokkenheid en resultaat. Koppel mensen die het gewenste gedrag vertonen aan mensen die dat nog niet vertonen en laat ze elkaar coachen. Wij gebruiken in onze praktijk van zogenaamde koplopers: mensen die de nieuwe identiteit al omarmen worden ambassadeurs van deze nieuwe identiteit onder hun collega’s.

5. Gemeenschappen zonder hiërarchie werken verandering in de hand. Maak mensen gemeenschappelijk verantwoordelijk en gebruik de natuurlijke (niet noodzakelijkerwijs ook de formele) hiërarchie binnen de groep. Semco-stijl.

6. Je bent het gezelschap waarin je verkeert. Omgaan met zware drinkers verdubbelt de kans dat je zelf een zware drinker wordt. Kortom, waarmee je omgaat word je besmet. Met dit gegeven in je achterhoofd kun je veel veranderingen de gewenste kant op sturen door mensen aan elkaar te koppelen die elkaar in positieve zin ‘besmetten’. Dit punt hangt nauw samen met punt 4 over rolmodellen.

7. Continue introspectie geeft de doorslag. Alcoholverslaafden die afkicken moeten continue een morele dialoog met zichzelf aangaan. Dit geldt ook voor bedrijven die zichzelf continu de vraag dienen te stellen waartoe ze ook alweer bestaan en waarom het van belang is dat ze die vraag blijven stellen.

8. Wees je bewust van succesvolle ‘breakthrough’ veranderingen in gedrag, benoem deze en vier ze. Spreekt voor zich: ervaren en gezamenlijk erkennen dat een verandering werkt werkt als een boost om door te gaan.

9. Geef je verandering stap voor stap vorm. En vier elke succesvolle stap, hoe klein ook. De weg van de geleidelijkheid werkt vaak het beste. Klinkt logisch toch, maar let op dat steeds het uiteindelijke doel voor ogen blijft. Te kleine stappen leiden uiteindelijk tot stilstand.

10. Het doel is vooruitgang, niet perfectie. Geen enkele verandering verloopt perfect volgens plan. Besef dat dit normaal is en zorg dat je vorderingen in de gewenste richting blijft maken. Een beetje winst is ook winst.

Zet deze 10 punten achter elkaar en het lijkt nogal voor de hand liggend, nietwaar? Toch betrap ik mezelf erop dat het perspectief van de aanpak van verslaving mij bewuster maakt van de wijze waarop wij als identiteitsmarketers proberen identiteitsverankering tot stand te brengen. En dan ontdek ik, zoals zo vaak, dat ik bewust en onbewust al een aantal zaken ter harte neem, terwijl tegelijkertijd nieuwe inzichten ontstaan over hoe ik bepaalde situaties effectiever kan aanpakken.

Weer wat geleerd. En daar hou ik van.

Keith Ferrazzi, “Managing Change, One Day at a Time”, Harvard Business Review, July/August 2014, pp. 23-25.

 

Bewijs voor betekenis

Betekenisfabriek-0061

Het is voor mij al lang geen vraag meer of de betekeniseconomie er komt, maar uitsluitend hoe snel deze er komt. Elke dag brengt nieuwe signalen van de fundamentele transformatie die wij in onze samenleving doormaken:

  • Ondernemers die met hun bedrijf aantonen dat bedrijfsvoering op basis van identiteit en betekenis werkt en loont (een veelgenoemd voorbeeld is Schorem Barbier in Rotterdam. (Zie ook hun optreden in De Wereld Draait Door);
  • Beroepsverenigingen die hun leden alert maken op de verschuiving van winstmaximalisatie naar betekenismaximalisatie: ik ben de afgelopen tijd gevraagd om ons verhaal van betekenis en identiteitsmarketing te vertellen voor begrafenisondernemers op het congres van de BGNU, voor bouwbedrijven -zowel bij Activate The New Builders als bij Bouwend Nederland-, voor de branchevereniging voor content marketeers Platform Content, voor de markteers van NIMA, voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie SWOCC, voor scholen in het Middelbaar Beroepsonderwijs MBO en voor journalisten die werken voor de redacties van de Nederlandse Hogescholen;
  • Buitenlandse organisaties zoals het Belgische SAMMAN die geïnspireerd op de uitgangspunten van identiteitsmarketing hun SLOW Philanthropy uitrollen in België;
  • Buitenlandse initiatieven die in andere bewoordingen vergelijkbare doelen nastreven zoals www.purpose.com, www.neilcrofts.com, www.startwithwhy.com en http://blogs.hbr.org/umair-haque;
  • Een Youtube filmpje van een Thaise levensverzekeringsmaatschappij dat furore maakt op de social media;
  • Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

In de laatste categorie valt het artikel van Nick Craig en Scott Snook in Harvard Business Review van mei 2014. De titel: From Purpose to Impact. Figure Out Your Passion and Put It to Work. Dit artikel gaat over het belang van purpose, oftewel betekenis, voor leiders –zijn we dat eigenlijk niet allemaal?– en over de manier waarop je betekenis kunt omzetten in actie; actie voor jezelf en actie voor je organisatie.

Betekenisgedreven actie is gewenst

Kort en bondig samengevat stellen de auteurs allereerst dat het kennen van je eigen betekenis cruciaal is om goed te kunnen functioneren in onze huidige samenleving (“to navigate the complex world we face today”). Ten tweede stellen de auteurs vast dat slechts weinig leiders (lees: mensen) hun eigen betekenis kennen noch een helder plan hebben om hun betekenis om te zetten in actie. Er is dus werk aan de winkel: “Indeed, we believe that the process of articulating your purpose and finding the courage to live it – what we call purpose to impact – is the single most important developmental task you can undertake as a leader”

Als muziek in mijn oren

Je kunt je voorstellen dat dit artikel mij als muziek in de oren klinkt en me bevestigt in mijn vertrouwen in identiteitsmarketing en betekenisdenken. Mensen inspireren en ondersteunen om hun betekenis bloot te leggen, te benoemen en om te zetten in betekenisvolle daden voor anderen en voor henzelf. Dat is wat mij en mijn collega’s drijft en waaruit identiteitsmarketing en De Betekenisfabriek zijn voortgekomen. Wij ervaren dagelijks het belang en de waarde hiervan.

Toenemend bewijs

Terug dan naar het artikel. Het begint met de vaststelling dat de interesse in betekenisvol leiderschap (“purpose-driven leadership”) de afgelopen vijf jaar geëxplodeerd is. Wetenschappers tonen aan dat de belangrijkste rol van een leider het bewaken en beheren van het hogere doel van de organisatie is. Business experts stellen dat betekenis de sleutel is tot geweldige prestaties en psychologen beschrijven betekenis als de weg naar groter welbevinden. Artsen, tenslotte, hebben zelfs aangetoond dat mensen die hun betekenis kennen (“people with purpose in their lives”) minder bevattelijk zijn voor ziekte. Kortom, er is in toenemende mate bewijs dat betekenis van doorslaggevend belang is om je staande te houden in de uitdagende en complexe wereld van vandaag.

Purpose of betekenis?

Ik stel hier gemakshalve purpose gelijk aan betekenis, maar zijn deze twee begrippen wel hetzelfde? Om dit te kunnen beoordelen is het goed om te kijken hoe Craig en Snook purpose omschrijven. Ze gebruiken daarvoor overigens een hele pagina in hun artikel, dus ik beperk me tot de essentie en begin met hun definitie:

“Purpose is who you are and what makes you dinstictive (…) It’s what everyone close to you recognizes as uniquely you and would miss most if you were gone”

Bij De Betekenisfabriek stellen we altijd de ‘vraag-aller-vragen’ wanneer we organisaties bevragen op hun betekenis en dat is deze: “Wie zou wat missen als jullie er niet zouden zijn?” De overeenkomst tussen onze vraag en de definitie hierboven is niet alleen evident, de twee zijn vrijwel woordelijk hetzelfde.

Craig en Snook geven verder nog een aantal beschrijvingen van wat purpose wel en vooral ook niet is:

  • “Purpose is definitely not some jargon-filled catch-all” (Betekenis is dus geen gelikte allesomvattend slogan);
  • “It should be specific and personal, resonating with you and you alone” (Betekenis is specifiek en persoonlijk, gaat over wat jou raakt);
  • “It doesn’t have to be aspirational or cause-based” (Het hoeft niet per se nobel of wereldverbeterend te zijn – Red de walvis! Bestrijd de honger in de wereld! – maar dat mag natuurlijk wel);
  • “It’s not what you think it should be. It’s what you can’t help being” (Betekenis is niet wat je denkt dat het zou moeten zijn. Het is wat je niet anders dan kunt zijn).

Betekenis omzetten in actie

Om betekenisvol (“purpose-driven”) te zijn is het dus nodig om allereerst je betekenis scherp te krijgen. Dat doe je door aan de hand van een aantal vragen te reflecteren op je betekenis en deze vervolgens neer te schrijven in een zogenoemd purpose statement: “Mijn betekenis is …” Dit statement moet persoonlijk zijn, jouw identiteit bevatten en je aanzetten tot actie. Een voorbeeld uit het artikel, dat overigens wonderwel overeenkomt met mijn eigen merkbelofte zoals ik die elders op onze website heb neergetekend, is: “to help others live more meaning-full lives”.

Wanneer je jouw betekenis helder hebt geformuleerd in een purpose statement (merkbelofte), ben je er nog niet. Het is dan zaak om je belofte uit te werken in concrete acties, in feitelijk gedrag. Daarvoor stel je een purpose-to-impact plan op. Een voorbeeld daarvan vind je onderaan dit artikel.

Aan de slag

Ik heb het artikel van Craig en Snook graag met je willen delen omdat het voortkomt uit drijfveren die ik herken. Het purpose statement dat ik hierboven als voorbeeld gegeven heb is het purpose statement van Scott Snook, een van de auteurs. Net als ik (wij) zijn de schrijvers van dit artikel bezig om mensen meer betekenisvol te laten zijn en deze betekenis om te zetten in waardevolle acties voor henzelf en vooral voor anderen. En ze zijn er net als ik (wij) van overtuigd dat dit werkt en loont voor individuen en organisaties. Tot slot reiken de beide heren, net als wij bij De Betekenisfabriek, concrete handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met identiteit en betekenis. En daarmee stellen ze net als wij iedereen die dat wil in staat om zijn of haar bijdrage te leveren aan de betekeniseconomie. En daar draait het voor mij allemaal om. Voor jou ook?

Nick Craig and Scott Snook, “From Purpose to Impact. Figure out Your Passion and Put It to Work”, Harvard Business Review, May 2014, pp.105-11.

 

Schermafbeelding 2014-05-06 om 13.13.41

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26